لیلیم ومجنون مجنونم
اینقدر…ورق های زندگیم را… بهم نریز…! حکم…همان دل است…
جمعه 17 آبان1392
سلام........

وقـتت را نـميگـيرم

فـقـط به لـب هـايـت بـگـو لـب هـايـم گـفـتن :

" مــــاچ "
نگاره: ‏وقـتت را نـميگـيرم

فـقـط به لـب هـايـت بـگـو لـب هـايـم گـفـتن :

+ 3:14 بعد از ظهر || fatemeh khanomi
سه شنبه 14 آبان1392
یا حسین........

+ 1:23 بعد از ظهر || fatemeh khanomi
دوشنبه 20 آبان1392
دوستت دارممممممممممم

http://ap2.persianfun.info/img/92/2/Namayeshe%20Ehsas%2012/6.jpg

از دور دوستت داشتم !
بی هیچ عطری
آغوشی
نگاهی
یا حتی بوسه ای
تنها دوستت داشتم …
اما حالا اگه دور شی …
چه کنم با اینهمه وابستگی؟


+ 9:43 بعد از ظهر || fatemeh khanomi
دوشنبه 20 آبان1392
من اگر سلطان قلبم تو فرمانروای این سلطانی............

در قلــــــــــــب کوچکم فرمانروایــــــــــــی میکنی

بدون هیچ نائب السلطنه ای

کسی نمیداند چه لذتـــــــــــــــــــــــــــــــی دارد

بهترین پادشاه تاریخ را در

دل داشــــــــــتن....!

+ 9:41 بعد از ظهر || fatemeh khanomi
دوشنبه 20 آبان1392
راست میگه.......

علاقه ای که دخترا به گاز گرفتن پسرا دارن ،
مورچه گازی به طعمه اش نداره

+ 8:12 بعد از ظهر || fatemeh khanomi
یکشنبه 19 آبان1392
حوصله ندارم!!!!!!!!

حـــــــــــــــــــوصله ی خوانــــــــــــدن ندارم...

حــــــــــــــوصله ی نوشـــــــــــــــتن هم ندارم...

این هـــــــــــــمه دلتنگی دیگر نه با خواندن پر میشود نه با نوشتن...

دلـــــــــــــــــــــــــم لمس آغــــــــــــــــــوشت را میخــــــــواهد...

فـــــــــقـــــــــــط همیــــــــــــــــــــــــــن...!

+ 10:18 بعد از ظهر || fatemeh khanomi
یکشنبه 19 آبان1392
بگذار بگوینددددددددددد.

بگذار هر کسی هر چه دوست دارد بگوید....

مهم اینست که تو دردانـــــــه ی منی..
و من از تمام خوبی های دنیا فقط و فقط تو را میخواهم..!!
گر چه نه اسمت کنار اسم من..!
نه سقفت هم سقف من ...!
نه دستت در دست من است ...


+ 1:28 بعد از ظهر || fatemeh khanomi
شنبه 18 آبان1392
وقتی که

وقتی شخصی حتی برای کارهای احمقانه ، بیش از حد می خندد ،
مطمئن باشید که او غم سنگینی در دل دارد.
هنگامی که شخصی بیش از حد می خوابد،
مطمئن باشید که احساس تنهایی می کند.
وقتی کسی برای موضوع کوچکی گریه می کند,
این بدان معنی است که او دل صاف و بیگناهی دارد.
وقتی کسی سر هر موصوع کوچکی به هم می ریزد
و عصبانی می شود ، این نشان می دهد که عاشق شده است .
بنابراین ، سعی کنید این ها را در زندگی واقعی خود ببینید و در یابید .

افراد را خوب بشناسید و درک کنید، خواهید دید که
بیش از گذشته آنها را دوست خواهید داشت .

+ 8:51 بعد از ظهر || fatemeh khanomi
جمعه 17 آبان1392
پسره پررو یا پسر عاشق؟؟؟؟؟؟؟

+ 10:3 بعد از ظهر || fatemeh khanomi
جمعه 17 آبان1392
مَردِِ مَرد

 مرد اونیه که سختی رو به جون میخره تا

عشقش

خونوادش

وبچه هاش راحت زندگی کنن .........

 پس به افتخار هرچی مردِ مرد

+ 10:1 بعد از ظهر || fatemeh khanomi